KMW Systems, Dahua, CCTV, supraveghere video

Ce face Guvernul pentru RO-ArmySecurity

ro-armysecurityRO-ArmySecurity. Guvernul a aprobat un memorandum, în şedinţa de miercuri, 4 septembrie, care prevede majorarea cheltuielilor anuale salariale cu 246.900 de lei.

 

Memorandumul are în vedere aprobarea creşterii numărului de personal şi implicit a fondului de salarii, aprobarea achiziţionării unui autovehicul pentru pază şi intervenţie şi a unor elemente de mobilier strict necesare la SC RO-ArmySecurity S.A. în anul 2013, urmare a extinderii activităţii acesteia.

În aceeaşi şedinţă, Guvernul a aprobat şi un memorandum cu tema creşterii cheltuielilor cu salariile şi aprobarea achiziţionării unui număr de 7 autoutilitare în vederea desfăşurării obiectului de activitate al SC RO-ArmyCatering S.A. în anul 2013, urmare a extinderii activităţii acesteia

SC Ro-ArmySecurity SA şi SC Ro-ArmyCatering SA sunt doua filiale ale CN Romtehnica SA, firme specializate în activităţi de pază şi hrănire. Cele două filiale au început să înlocuiască, din 1 ianuarie 2012, societăţile private care asigurau respectivele servicii de pază şi de hrănire la unităţile militare din România. Decizia a fost luată printr-o hotărâre Secretă a Guvernului. Este vorba despre Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naţionale.

Prin HG nr. 49/2013 art. 1 alin. (1) şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 a fost declasificat. Art. 1 alin. (1) prevede:

1) În vederea creşterii nivelului de securitate a obiectivelor militare şi asigurării hrănirii personalului Armatei României în condiţii de operativitate şi siguranţă, prestarea serviciilor specializate de pază şi protecţie, precum şi a celor de cantină şi de catering se realizează pe bază de contract sau acord-cadru, încheiat între Societatea Comercială RO-ArmySecurity - S.A. sau Societatea Comercială RO-ArmyCatering - S.A., filiale ale Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., şi autorităţile contractante delegate din Ministerul Apărării Naţionale, potrivit competenţelor de achiziţie stabilite la nivelul ministerului.

De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 452/2013, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, menţionează că repartiţia profitului programat pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.64/2001, respectiv 50% din rezultatul brut rămas de repartizat al Companiei sub formă de dividende cuvenite acţionarului, diferenţa până la 85% fiind propusă a fi utilizată prioritar pentru susţinerea procesului de dezvoltare a celor două filiale ale Companiei, respectiv S.C.RO-ArmyCatering S.A. şi S.C.RO-ArmySecurity S.A.

Powered by Bullraider.com